Oddział zerowy
   Przedszkole
   Historia
   Patron szkoły
   Pracownicy szkoły
   Wychowawcy klas
   Konsultacje
   Samorząd uczniowski
   Konkursy
   Programy
   Adopcja Serca
   Koło Teatralne
   AndInO
   Gazetka szkolna
   Pedagog
   Biblioteka
   Świetlica szkolna
   Pielęgniarka
   System oceniania
   Archiwum
   Kontakt
Linki dla rodzicówLinki dla uczniówLinki dla nauczycieli


Świetlica szkolna


GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

opiekunem: mgr Marta Paczyńska

poniedziałek
 • 8.00 - 14.00

wtorek
 • 8.00 - 14.00
środa
 • 8.00 - 14.00
czwartek
 • 8.00 - 14.00

opiekunem: mgr Anna Hernas

piątek
 • 8.00 - 13.45

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ


 1. Kształtowanie u dzieci umiejętności współżycia w grupie i działania w różnych sytuacjach.
 2. Wyrabianie właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażanie do systematycznej pracy.
 3. Realizacja edukacji czytelniczej i medialnej, doskonalenie podstawowych umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytanie, pisanie, liczenie), niwelowanie deficytów rozwojowych oraz trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych - w zależności od potrzeby dzieci pracują indywidualnie lub grupowo).
 4. Wdrażanie uczniów do systematycznej, samodzielnej i zorganizowanej pracy.
 5. Organizowanie gier edukacyjnych, zabaw i zajęć ruchowych.
 6. Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i racjonalnego żywienia
  - przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia na stołówce szkolnej
  - współpraca z pedagogiem szkolnym i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zapewnienia opieki oraz posiłków na stołówce szkolnej uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
 7. Rozwijanie zdolności i zainteresowań u dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb
  (prowadzenie zajęć plastycznych, przyrodniczo - technicznych, zajęć z komputerem).

PISANKI WIELKANOCNE

KARTKI ŚWIĄTECZNE

EURO 2012

DEKORACJE NA PIKNIK RODZINNY

KWIATY Z BIBUŁY

DEKORACJE ZIMOWO – ŚWIĄTECZNE

Ciekawe linki:

 • www.kuradomowa.pl
 • www.dzieci.wp.pl
 • www.krakow.miastodzieci.pl
 • www.mojapolska.az.pl
 • www.ratunek.esculap.pl/ocena.html


Stołówka szkolna

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.
Koszty posiłków:
DLA DOROSŁEGO
 • Obiad dla dorosłego - 8,00 zł
 • II danie dla dorosłego - 5,30 zł
 • Zupa dla dorosłego - 2,70 zł

DLA DZIECI
 • Obiad ( zupa, II danie) – 4,00zł
 • II danie - 2,50 zł
 • Zupa - 1,50 zł
 • Dożywianie (bułka + herbata) - 1,50 zł
 • Herbata - 0,10 złOPRACOWAŁA: mgr Agnieszka Miarka
Ostatnia modyfikacja strony: 23-03-2014


kontakt z administratorem