Oddział zerowy
   Przedszkole
   Historia
   Patron szkoły
   Pracownicy szkoły
   Wychowawcy klas
   Konsultacje
   Samorząd uczniowski
   Konkursy
   Programy
   Adopcja Serca
   Koło Teatralne
   AndInO
   Gazetka szkolna
   Pedagog
   Biblioteka
   Świetlica szkolna
   Pielęgniarka
   System oceniania
   Archiwum
   Kontakt
Linki dla rodzicówLinki dla uczniówLinki dla nauczycieli

Samorząd Uczniowski ZSS w Zagórniku tworzą:
 • przewodicząca: Marta Stafińska - klasa II b Gimnazjum

 • zastępca przewodniczącego: Andżelika Sordyl - klasa I Gimnazjum

 • zastępca przewodniczącego: Konrad Mizera - klasa III Gimnazjum

 • skarbnik: Kacper Fila- klasa VI b Szkoła Podstawowa

 • protokolanci:Krzysztof Gilek - klasa II b Gimnazjum, Klaudia Borgosz - klasa II a Gimnazjum

 • członkowie: Miłosz Homel, Karol Mikołajko, Mateusz Babiński, Andrzej Kuś

  OPIEKUNOWIE: mgr Dorota Rokowska - Gunia, mgr Edyta Kubień, mgr Ewa Kurzeja

  Marta Sztafińska - Przewodnicząca
  Konrad Mizera - zastępca przewodniczącego
  Kacper Fila - skarbnik
  Klaudia Borgosz - protokolantka
  Krzysztof Gilek - protokolant
  Miłosz Homel
  Karol Mikołajko
  Mateusz Babiński
  Andrzej Kuś
Ostatnia modyfikacja strony: 23-03-2014


kontakt z administratorem