Oddział zerowy
   Przedszkole
   Historia
   Patron szkoły
   Pracownicy szkoły
   Wychowawcy klas
   Konsultacje
   Samorząd uczniowski
   Konkursy
   Programy
   Adopcja Serca
   Koło Teatralne
   AndInO
   Gazetka szkolna
   Pedagog
   Biblioteka
   Świetlica szkolna
   Pielęgniarka
   System oceniania
   Archiwum
   Kontakt
Linki dla rodzicówLinki dla uczniówLinki dla nauczycieli


PEDAGOG SZKOLNY


pedagog: mgr Dorota Błachut - Stanek

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

PONIEDZIAŁEK 10.00 - 12.00

WTOREK 10.00 - 13.00
Rewalidacja 13.-00 - 14.00
14.00 - 16.00

ŚRODA 9.30 - 13.00
Rewalidacja 13.00 - 14.00

CZWARTEK 9:30 - 14:00

PIĄTEK 10.30 - 13.00

DYŻUR PEDAGOGA SZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU:

mgr Dorota Błachut - Stanek

PIĄTEK 9.00 - 10.30

Masz problem, chcesz o czymś powiedzieć! Zawsze możesz do mnie przyjść!
Mój adres: dstanek5@wp.plPLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 1. W zakresie zadań ogólno wychowawczych.
  • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
  • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów .
  • Udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci.
  • Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
 2. W zakresie profilaktyki wychowawczej.
  • Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego.
  • Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
  • Służenie pomocą wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
   - kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
   - kierowanie dzieci ze szczególnymi problemami wychowawczymi na różne formy terapii
  • Profilaktyka uzależnień .
 3. W zakresie pracy korekcyjno - kompensacyjnej i wyrównawczej.
  • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
  • Zajęcia wyrównawcze - indywidualne lub grupowe w zależności od potrzeb.
 4. W zakresie pomocy materialnej.
  • Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin mających szczególne problemy materialne.
  • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem i innymi instytucjami, które mogą pomóc w trudnej sytuacji materialnej uczniów.Wiadomości dla rodziców


Ostatnia modyfikacja strony: 23-03-2014


kontakt z administratorem