Oddział zerowy
   Przedszkole
   Historia
   Patron szkoły
   Pracownicy szkoły
   Wychowawcy klas
   Konsultacje
   Samorząd uczniowski
   Konkursy
   Programy
   Adopcja Serca
   Koło Teatralne
   AndInO
   Gazetka szkolna
   Pedagog
   Biblioteka
   Świetlica szkolna
   Pielęgniarka
   System oceniania
   Archiwum
   Kontakt
Linki dla rodzicówLinki dla uczniówLinki dla nauczycieli

Ludwik Zamenhof

INFORMACJE POCHODZĄ ZE STRONY INTERNETOWEJ
STWORZONEJ PRZEZ PANIĄ MGR INŻ. JADWIGĘ CIBOR
Urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku - miejscowość wielonarodowościowa-zamieszkała m.in. przez Polaków, Żydów, Białorusinów, Niemców, Rosjan. Sądzi się, iż obserwacja życia ludzi mających trudności z porozumiewaniem się zrodziła pomysł stworzenia języka uniwersalnego. Ukończył Szkołę Realną w rodzinnym mieście,
a póżniej Gimnazjum w Warszawie /znał już wtedy osiem języków /. Za namową ojca ukończył studia medyczne w Moskwie i w Wiedniu ze specjalizacją lekarza okulisty. W czasie studiów stworzył w oparciu
o znajomość 11 języków podręcznik do nauki języka esperanto -
pt." Internacja Lingvo"/Język międzynarodowy/ wydany pod pseudonimem "DR ESPERANTO". Swoje życie i oszczędności rodziny podporządkował całkowicie rozwojowi języka esperanto, udoskonalał go, wydawał liczne tłumaczenia m.in. jest autorem katechizmu dla dzieci. Redagował pismo "La Esperantisto".
Na I Międzynarodowym Kongresie Esperanto w 1905 r. odśpiewany został po raz pierwszy ułożony przez Zamenhofa hymn pt. "La Espero". Genialności autora należy przypisać fakt, iż udało mu się stworzyć język w oparciu o struktury istniejących już języków, o elementy ich gramatyki, słownictwa, a co za tym idzie - umożliwił samodzielny jego rozwój. Zmarł 14 kwietnia 1917 roku
w Warszawie, gdzie spoczywa.Możliwość porozumienia się ludzi bez względu na narodowość i kolor skóry to największa siła esperanta

"Amikeco, pac', konkordo estas nia cel agordo
inspiras nin pli feliće, surtere vivi, pli riće".


"Przyjaźń, pokój, zgoda są naszym celem,


natchnieniem do szczęśliwego i dostatniejszego życia na Ziemi".


To fragment hymnu szkolnego, którego słowa ułożył ks. L Solakiewicz, a muzykę skomponował absolwent szkoły Tadeusz Prystacki.Czy idee esperanta są nadal ważne dla mieszkańców Zagórnika?Esperanto, jego idee realizowane w szkolnych programach były elementem wyróżniającym naszą wieś spośród innych w kraju.Podobnie jak Zamenhof, także i ksiądz Leszek Solakiewicz, nie dążył do gromadzenia dóbr materialnych, lecz utrwalał w naszej świadomości znaczenie wartości ogólnoludzkich. Z 32 lat kapłaństwa, połowę poświęcił Zagórnikowi. Z jego inicjatywy powstały: kościół, cmentarz, nadano imię szkole podstawowej.Tak jak kiedyś esperanto pozwalało nam zwiedzać, zdobywać przyjaciół - tak obecnie język angielski pozwoli znależć się we współczesnej Europie. Umiejętność komunikowania się jest podstawą edukacji europejskiej.Najwznioślejsze idee i uczucia są martwe, gdy nie można ich przekazać. Narzędziem musi być więc dobra znajomość języka.Każdy z nas buduje podstawy nowej, zjednoczonej Europy najpierw u siebie w domu, w szkole
w naszej wiejskiej społeczności - bo tam rodzą się fundamenty wszelkich wartościHymn szkoły

Hymn szkolny odśpiewany został po raz pierwszy w dniu nadania szkole imienia.Wzruszył zebranych zwłaszcza jego refren ( treść hymnu pod tekstem). Z Białegostoku i Krościenka przybyły delegacje szkół noszących imię Ludwika Zamenhofa. Uroczystość uświetnił swoją obrecnością redaktor Roman Dobrzyński - autor filmów i reportaży z całego świata o tematyce esperanckiej, wiceprzewodniczący Światowego Związku Esperantystów. Jego dziełem jest film z tej uroczystości. Ukazało się wydanie specjalne "Gazety szkolnej", zaś dla gości nie znających języka polskiego wersja w języku esperanto pt."Novajoj el Zagórnik". Echa z uroczystości znalazły oddźwięk w wielu pismach na świecie np. w wydawanym we Włoszech "Heroldo de Esperanto". Z całego świata nadeszły listy od przyjaciół z życzeniami pomyślności dla wsi i szkoły. Lektorem języka w szkole była pani Maria Matejko.


Strona tytułowa hymnu szkołyNia Lerneja Himno !
vortoj: ks.kan. Leszek Solakiewicz
muziko : Tadeusz Prystacki
W języku polskim
szkolny hymn brzmi...
1.Subbeskida,pitoreska
eta nia loko estas.
Ni Zagórnik , ni Pollando,
la Patruj' de l' Esperanto.
Vin el sudo, oriento,
kaj el nordo okcidento .
Ni invitas al Polujo,
per la pano kaj salujo.

Ref. Geknaboj , staru al uno rondo,
por ke floresku pli bona mondo.

2. Amikeco , pac' ,konkordo
estu nia cel' agordo,
inspiras nin pli felice
vivi surtere pli rice.
Multaj estas landoj , maro ,
multaj inter homoj baroj,
sed ni kredas, ke estonte
mond' parolos esperante.

Ref. Geknaboj, staru ...

1.Podbeskidzka, malownicza
jest nasza miejscowość.
Jesteśmy z Zagórnika, z Polski,
ojczyzny esperanta.
Was z południa , ze wschodu,
i z północy , i z zachodu.
Zapraszamy do Polski,
witając chlebem i solą.

Ref.: Chłopcy,dziewczęta
stańcie do jednego kręgu,
aby świat na wzór kwiatu
rozkwitał lepszy.

2.Przyjaźń, pokój, zgoda
są naszym celem,
natchnieniem do szczęśliwszego
i dostatniejszego życia na Ziemi.
Wiele jest lądów i mórz,
wiele między ludźmi przeszkód,
lecz my wierzymy, że w przyszłości
świat będzie mówił po esperancku.

Ref.: Chłopcy, dziewczęta ...Sztandar szkołyKomitet rodzicelski był fundatorem sztandaru wykonanego wg projektu nauczycieli przez Spółdzielnię Rękodzieła Artystycznego w Krakowie. Sztandar z napisem "Elementa Lernejo je la nomo de Ludoviko Zamenhof" otwiera wszystkie szkolne uroczystości.Tablicę pamiątkową umieszczoną w holu szkoły zaprojektowł absolwent Szkoły Podstawowej
w Zagórniku, obecnie prof. ASP w Warszawie - Janusz SmazaOstatnia modyfikacja strony: 23-03-2014


kontakt z administratorem