Oddział zerowy
   Przedszkole
   Historia
       Dyrektorzy
       1866-1945
       1945-1975
       1975-1995
       Po 1995
       Wersja angielska
   Patron szkoły
   Pracownicy szkoły
   Wychowawcy klas
   Konsultacje
   Samorząd uczniowski
   Konkursy
   Programy
   Adopcja Serca
   Koło Teatralne
   AndInO
   Gazetka szkolna
   Pedagog
   Biblioteka
   Świetlica szkolna
   Pielęgniarka
   System oceniania
   Archiwum
   Kontakt
Linki dla rodzicówLinki dla uczniówLinki dla nauczycieli

Historia Edukacji w Zagórniku

INFORMACJE POCHODZĄ ZE STRONY INTERNETOWEJ
STWORZONEJ PRZEZ PANIĄ MGR INŻ. JADWIGĘ CIBOR

Edukacja w Zagórniku trwa już 139 rok . Obejmuje ona okres od roku 1866
( na podstawie zachowanej dokumentacji ) tj. od czasów zaboru austriackiego, poprzez okres
I wojny światowej, niepodległej II Rzeczypospolitej, II wojny światowej, okres komunizmu,
III Rzeczpospolitej, aż do chwili obecnej.

KALENDARIUM DZIEJÓW SZKOŁYNa podstawie dostępnych dokumentów i kronik szkolnych opracowały Anna Jamróz i Grażyna Gieruszczak

Tłumaczenia kalendarium na język angielski dokonała Magdalena Rokowska

Ostatnia modyfikacja strony: 23-03-2014


kontakt z administratorem