Oddział zerowy
   Przedszkole
   Historia
   Patron szkoły
   Pracownicy szkoły
   Wychowawcy klas
   Konsultacje
   Samorząd uczniowski
   Konkursy
   Programy
   Adopcja Serca
   Koło Teatralne
   AndInO
   Gazetka szkolna
   Pedagog
   Biblioteka
   Świetlica szkolna
   Pielęgniarka
   System oceniania
   Archiwum
   Kontakt
Linki dla rodzicówLinki dla uczniówLinki dla nauczycieli


Szkoła Podstawowa im. Ludwika Zamenhofa
w Zagórniku
otrzymała tytuł:
"Szkoły przyjaznej dla dziecka sześcioletniego"


Szkoła Podstawowa im. Ludwika Zamenhofa w Zagórniku została odznaczona przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, otrzymując tytuł "Szkoły przyjaznej dla dziecka sześcioletniego". O przyznanie certyfikatu ubiegali się dyrektorzy szkół podstawowych z województwa małopolskiego, mający doświadczenie w pracy z dzieckiem sześcioletnim w edukacji wczesnoszkolnej. Nasza szkoła poprzez różnorodne środki przekazu, upowszechnia informacje o edukacji i opiece nad dziećmi 6-letnimi. Poza tym współpracuje z rodzicami dzieci 5 i 6-letnich, przekazując im informacje o ofercie edukacyjnej i opiekuńczej szkoły. Sala lekcyjna podzielona jest na część edukacyjną i rekreacyjną. Na stronie MEN, minister edukacji Krystyna Szumilas, pisze: - Wcześniejsza nauka w szkole, wbrew pojawiającym się niekiedy obiegowym opiniom nie oznacza odbierania dziecku dzieciństwa. To raczej wykorzystanie jego potencjału i stworzenie mu optymalnych warunków rozwoju. Szkoła daje dzieciom sześcioletnim więcej okazji do poznawania ciekawych obszarów wiedzy, opanowania nowych umiejętności oraz kontaktu z innymi dziećmi i dorosłymi. Nauka w środowisku szkolnym pozwala na budowanie poczucia własnej wartości i dalszy rozwój samodzielności. Uczniowie naszej szkoły są zadowoleni, a ich rodzice nie żałują, że posłali swoje sześcioletnie pociechy do ławy szkolnej. A to jest najważniejsze, bo jak powiedział Albert Einstein: nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.
oprac. mgr Marta Paczyńska
Ostatnia modyfikacja strony: 23-03-2014


kontakt z administratorem