Oddział zerowy
   Przedszkole
   Historia
   Patron szkoły
   Pracownicy szkoły
   Wychowawcy klas
   Konsultacje
   Samorząd uczniowski
   Konkursy
   Programy
   Adopcja Serca
   Koło Teatralne
   AndInO
   Gazetka szkolna
   Pedagog
   Biblioteka
   Świetlica szkolna
   Pielęgniarka
   System oceniania
   Archiwum
   Kontakt
Linki dla rodzicówLinki dla uczniówLinki dla nauczycieli


Gazetka Szkolna "Spoko"


Gazetka szkolna "SPOKO" jest miesięcznikiem wydawanym przez zespół redakcyjny Zespołu Szkół Samorządowych. Pisemko tworzą uczniowie zarówno podstawówki i gimnazjum.

Zespół redakcji "Spoko" jest zmienny. W roku szkolnym 2010 /2011 najbardziej udzielające się osoby to: Paulina Drabik, Paulina Pawłowska, Sylwia Dudek, Izabela Snażyk, Patrycja Bizoń, Marcin Bizoń, Daniel Wieczorek, Damian Góra, Krzysztof Gilek, Joanna Ejzyk, Julita Kiszczak, Dawid Kreska, Bernadetta Polak, Katarzyna Rokowska, Gabriela Polak, Paulina Gawlas, Emilia Szczelina.


Każdy, kto tylko ma odrobinkę talentu pisarskiego i chęci, może do gazetki pisać np. do kącika "Nasza twórczość".

Od tego roku szkolnego nastąpiła również zmiana opiekunów gazetki. Funkcję tę przejęły panie polonistki : mgr Anna Hernas i mgr Marta Paczyńska. Pani mgr inż. Jadwiga Cibor, która przed laty zainicjowała powstanie gazety, w dalszym ciągu współpracuje z redakcją, zajmując się szatą graficzną pisemka, przygotowaniem do wydruku oraz internetową wersją "Spoko".

Zachęcamy do lektury szkolnej gazetki. Każdy numer zawiera wiele elementów humoru, a także mnóstwo różnych ciekawostek. Nie brakuje w niej spraw poważniejszych. "SPOKO" zamieszcza wywiady z nauczycielami i uczniami, przypomina ważniejsze fakty z historii Polski, informuje o szkolnych wydarzeniach. Nie brakuje także rubryki sportowej Co pewien czas do "SPOKO" dołączane są wkładki tematyczne, na przykład o twórcy języka esperanto, a zarazem patronie szkoły Ludwiku Zamenhofie.

Koszt gazetki to niezmiennie od kilku lat 1 zł. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży pisemka fundowane są nagrody dla zwycięzców konkursów i rozwiązujących krzyżówki, a także kupowany jest papier na kolejne wydania.opracowała: mgr Anna Hernas

NAJNOWSZE NUMERY

Numery z roku szkolnego 2011/2012
Numery z roku szkolnego 2010/2011


Numer 74/2011

Numer 73/2011

Numer 72/2011

Numer 71/2011

Numer 70/2010

Numer 69/2010

Numer 68/2010

Numery z roku szkolnego 2009/2010


Numer 67/2010

Numer 66/2010

Numer 65/2010

Numer 64/2010

Numer 63/2009

Numer 62/2009

Numer 61/2009
Numery z roku szkolnego 2008/2009

Numer 60/2009

Numer 59/2009

Numer 58/2009

Numer 57/2009

Numer 56/2009

Numer 55/2008

Numer 54/2008
Numery z roku szkolnego 2007/2008

Numer 52/2008

Dodatek Specjalny "Jan Paweł II"

Numer 51/2008

Dodatek Specjalny "Śladami wielkich europejskich twórców"

Numer 50/2008

Dodatek Specjalny "Śladami wielkich europejskich mistrzów"

Numer 49/2007

Dodatek Specjalny "Legendy Europy"

Numer 48/2007

Dodatek Specjalny "Najciekawsze budowle architektoniczne Europy"

Numer 47/2007

Numer 46/2007

Dodatek Specjalny "Nowa Sala Gimnastyczna"

Numer 45/2007

Numer 44/2007

Numer 43/2007

Numer 42/2007Archiwum

Dodatek Świąteczny do numeru 41, numer41/2006, numer40/2006, numer39/2006, numer38/2006, numer37/2006, numer36/2006, numer35/2005, numer34/2005, numer33/2005, numer32/2005, numer31/2005, numer30/2005, numer29/2005, numer28/2005, numer27/2005, Dodatek Świąteczny, Dodatek - Jan Paweł II, numer26/2004, numer25/2004, numer24/2004Ostatnia modyfikacja strony: 23-03-2014


kontakt z administratorem