Oddział zerowy
   Przedszkole
   Historia
   Patron szkoły
   Pracownicy szkoły
   Wychowawcy klas
   Konsultacje
   Samorząd uczniowski
   Konkursy
   Programy
   Adopcja Serca
   Koło Teatralne
   AndInO
   Gazetka szkolna
   Pedagog
   Biblioteka
   Świetlica szkolna
   Pielęgniarka
   System oceniania
   Archiwum
   Kontakt
Linki dla rodzicówLinki dla uczniówLinki dla nauczycieliProgram adaptacyjny
PROGRAM ADAPTACYJNY DLA ODDZIAŁÓW "0"
"Razem do szkoły"


PROGRAM

opracowała: Dorota Miętkiewicz, Renata Hornik, Magdalena Stachura
Ostatnia modyfikacja strony: 23-03-2014


kontakt z administratorem